CONTUL UNIC PENTRU PLATA AMENZILOR CONTRAVENTIONALE
conform ordinului nr. 7166/18.12.2017 este:
IBAN: RO89TREZ53921A470400XXXX
DATELE NECESARE PLATII:
BENEFICIAR: COMUNA DUMBRAVESTI
CUI: 2845621
TREZORERIA OPERATIVA BOLDESTI SCAENI

ANUNȚURI

Meniu